1. Historiek

De Belgische gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en het Nederlandse Hulst vonden elkaar in de jaren negentig van de vorige eeuw al in een intergemeentelijk samenwerkingsorgaan (IGO). Het IGO is één van de drie clusters binnen de Euregio Scheldemond. Gaandeweg werd duidelijk dat er nood was aan een sterkere structuur om tot concrete grensoverschrijdende actie te komen.

De kentering kwam er op basis van een regiostudie, voorgesteld door de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, om de ruimtelijke ontwikkeling van het linkerscheldeoevergebied, met name Beveren en Hulst, voor de komende twintig jaar te onderzoeken. Hiervoor werd een Taskforce opgericht, met de Oost-Vlaamse provinciegouverneur André Denys als voorzitter, en op zijn vraag werden Sint-Gillis-Waas en Stekene aan de scope van de studie toegevoegd. In december 2009 was de studie af. Uit de resultaten van de studie (zie bijlage 'eindrapport') bleek dat er een belangrijke potentieel was voor grensoverschrijdende samenwerking op vier domeinen: haven en economie, mobiliteit, natuur, recreatie en cultuurhistorie, en wonen en leefbaarheid. Via een actieplan werden elf projecten– zowel concrete realisatieprojecten als onderzoeksprojecten op langere termijn –  uit de studie gedistilleerd. (zie bijlage 'projectfiches')