2. Oprichting

Om deze projecten te realiseren was echter een uitvoeringsorgaan nodig. De vier gemeenten kozen voor een EGTS, een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking. Om sterker te staan in het realiseren van hun projecten, spraken ze ook de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen aan. Deze namen een ondersteunende rol aan, terwijl de vier gemeenten de kern van de EGTS vormen. Tot slot trad met Interwaas nog een zevende partner toe. Dit intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling had immers al heel wat kennis in huis over de domeinen waarrond de EGTS zou werken.

Zo werd op 15 juni 2011 de eerste EGTS tussen Vlaamse en Nederlandse partners officieel boven de doopvont gehouden. De statuten van de “EGTS Linieland van Waas en Hulst, EGTS met beperkte aansprakelijkheid” werden op 7 juli 2011 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Omdat Sint-Gillis-Waas het voortouw had genomen in de voorbereidende fase, is daar de zetel van de EGTS ondergebracht. Juridisch geldt in eerste instantie de Europese verordening betreffende de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking uit 2006. Als die de materie niet of slechts ten dele regelt, geldt de Belgische wetgeving inzake publieke rechtspersonen.

De EGTS Linieland van Waas en Hulst was de 20ste EGTS die in Europa werd erkend.

In februari 2015 beslisten alle betrokken besturen tot een herprioritering voor de 11 geïdentificeerde projecten uit de Grensoverschrijdende Ontwikkelingsvisie (2010), omdat sommige projecten intussen reeds in uitvoering waren of reeds waren afgerond zoals het project Kapellebrug.

De EGTS breidde intussen ook uit: op 17 oktober 2016 trad de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) toe als achtste partner. Al vanaf de oprichting van de EGTS was er een vorm van samenwerking met de MLSO die door de toetreding nog verder versterkt wordt.