3. Missie

EGTS Linieland van Waas en Hulst: hefboom voor een sterke ontwikkeling in de grensstreek.

De vier grensgemeenten Beveren, Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene werken aan de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking. Ze hebben hiervoor een EGTS opgericht (Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking). In de oprichtingsovereenkomst die op 15 juni 2011 is ondertekend staan twee grote doelstellingen:

  1. het grensoverschrijdende overleg en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de deelnemers te bevorderen en te ondersteunen
  2. gezamenlijke projecten te realiseren

De EGTS is de eerste tussen Vlaamse en Nederlandse openbare besturen. Naast de vier gemeenten maken ook de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen en Interwaas en Maatschappij Linkerscheldeoever er deel van uit. De EGTS Linieland van Waas en Hulst is als 20ste EGTS in Europa erkend.

De oprichting van de EGTS vindt haar oorsprong in de Grensoverschrijdende Ontwikkelingsvisie Linieland van Waas en Hulst, een studie over het grondgebied van de vier genoemde gemeenten over de ontwikkeling voor de komende 20 jaar. De studie leverde uiteindelijk 11 projecten op binnen de domeinen Haven en economie;  Mobiliteit;  Natuur, recreatie, cultuurhistorie en Wonen en leefbaarheid.

In het voorjaar van 2015 beslisten alle betrokken besturen om een nieuwe timing uit te tekenen voor de elf projecten.

De evolutie die de EGTS heeft doorgemaakt is er één van bescheiden opstart tot wat de organisatie nu is: een volwaardige intermediaire organisatie voor grensissues en een uitvoeringsorganisatie voor Europese projecten.