Kapellebrug (R5A)

Doelstelling van het project is het wegnemen van een concrete, fysieke barrière voor grensoverschrijdende maatschappelijke en economische interactie tussen Oost-Zeeuws-Vlaanderen en het Waasland, door het verbeteren van de mobiliteit/doorstroming aan de grensovergang te Kapellebrug.

Voorzieningenconvenant (R9) , ,

Het realiseren van meerdere samenwerkingsafspraken/-convenanten over de gezamenlijke organisatie van gemeenschappelijk gebruikte maatschappelijke voorzieningen, met zowel een exploitatie/financieringsluik als een inhoudelijk luik.

Het betreft 3 onderdelen:

-Samenwerkingsconvenant bibliotheken

-Samenwerkingsconvenant kinderopvang

-Samenwerkingsconvenant cultuur

De samenwerking komt tot stand tussen de gemeenten Beveren, Hulst, Sint-Gills-Waas en Stekene. De Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen treedt in dit convenant enkel toe voor de overeenkomst met betrekking tot de bibliotheeksamenwerking.

Een Stuurgroep Voorzieningenconvenant geeft concrete uitvoering aan de grensoverschrijdende samenwerking voor bibliotheekwerking, kinderopvang/onderwijs en cultuur; Zij vergadert jaarlijks.

Economie

De ligging van het Linieland Waas en Hulst biedt economisch vele kansen. Het gebied ligt tussen twee havengebieden in en op de rand van de Vlaamse ruit.

Interreg Grenspark Groot Saeftinghe

LEADER Agrarische Eigenheid: Waas toeristisch potentieel

Interreg project 'Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland' , ,

 

Grand Départ BinckBank Tour 2019