LEADER Agrarische Eigenheid: Waas toeristisch potentieel

Projectfiche: 

Locatie: Koewacht (Moerbeke) aan de Nederlandse grens (Koewacht, Terneuzen) en grenzend aan de gemeente Stekene, en Prosperpolder (Kieldrecht, Beveren) eveneens aan de Nederlandse grens (Nieuw Namen, Hulst)

Inhoud: De realisatie van twee toeristische belevingscentra in Koewacht en in de voormalige maalderij van de Prosperhoeve te Prosperpolder met het oog op het versterken en ontsluiten van het agrarische karakter van de regio voor enerzijds de eigen lokale gemeenschappen en anderzijds toeristen en het onderwijs.

Doelstellingen:

  • De sinds 1982 beschermde Prosperhoeve in Prosperpolder infrastructureel in ere herstellen en gefaseerd een toeristisch-recreatieve ontsluiting realiseren
  • Een agrarisch belevingscentrum in de voormalige maalderij van de Prosperhoeve realiseren
  • De verschillende gebouwen van het oorspronkelijk hoevecomplex krijgen nieuwe bestemmingen in functie van de gewijzigde omgeving: als onthaalpoort voor het nieuw te creëren natuurgebied met een verwijsfunctie naar een netwerk van bezoekers-en belevingscentra in de ruimere regio (bv. Klingspoor, Fort Liefkenshoek, Saeftinghe, …)
  • De typische polderlandbouw belichten met focus op de graanproductie en de haar ondersteunende ambachten
  • In Koewacht krijgt een selectie van unieke en waardevolle erfgoedobjecten uit zeer verscheiden en verspreide agrarische collecties (landbouwalaam uit het landbouwmuseum van Stekene en een aantal lokale agrarische collecties betreffende de vlasnijverheid en de verdwenen suikerindustrie) een nieuw leven in een coherent verhaal uitgewerkt op actuele wijze
  • De collectie zou bij voorkeur ondergebracht worden in de Sint-Philippus- en Jacobuskerk van Koewacht, een historisch en maatschappelijk waardevolle neogotische kerk op de grens van de gemeenten Moerbeke, Stekene en Terneuzen
  • De uitbouw van flankerende randactiviteiten op het gebeid van recreatie, educatie en toerisme zoals bijvoorbeeld een landbouwleerpad en educatieve pakketten

Timing: 01/01/2016 – 30/06/2018

Projectverantwoordelijke: EGTS Linieland van Waas en Hulst

Copromotoren: Landelijke Gilde Stekene, Prospersite vzw, Plattelandscentrum Meetjesland vzw, Interwaas (Erfgoedcel Waasland)

Partners: Toerisme Waasland, Landelijke Gilden vzw, Dorpsraad Koewacht, Gemeente Beveren, Gemeente Moerbeke, Gemeente Stekene, Hertogelijke Heemkundige Kring het Land van Beveren vzw, Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), Transversale cel cultuur Provincie Oost-Vlaanderen

Financiering: Totale projectkosten 150.800 eur, waarvan 98.020 eur steun van ELFPO

 

 

Voor meer informatie kan u terecht op het EGTS Secretariaat, Ann Weyn en Ilse De Vet, op het nummer +32 (0)3 205 36 69.

 

 

 

                          

                                                                                                                                                                      Prospersite Onthaalpoort vzw

Projectpartners: 

Toerisme Waasland, Landelijke Gilden vzw, Dorpsraad Koewacht, Gemeente Beveren, Gemeente Moerbeke, Gemeente Stekene, Hertogelijke Heemkundige Kring het Land van Beveren vzw, Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), Transversale cel cultuur Provincie Oost-Vlaanderen