Actuele projecten

LEADER-project | Educatief Aanbod op maat van Grenspark Groot Saeftinghe

De identiteit van Grenspark Groot Saeftinghe zit vervat in de drie-eenheid van natuur, landbouw en haven. De uitgestrekte getijdennatuur wordt beleefd tegen het indrukwekkende decor van haveninstallaties, koeltorens en voorbijvarende containerschepen. Omgekeerd reiken ecologische relaties vanuit het natuurgebied tot ver in het open polderlandschap en het industriegebied van de haven. Overal is de wisselwerking tussen deze drie werelden voelbaar en nooit is het beeld eenduidig. Grote contrasten en onvermoede verbindingen maken het grenspark spannend en bijzonder.

Grenspark Groot Saeftinghe

Interreg project Grenspark Groot Saeftinghe

Klimaatadaptief Grensbos

Doelstelling van het project Klimaatadaptief Grensbos is het achterhalen van de primaire en secundaire oorzaken van massale bossterfte en het toewerken naar een klimaatadaptieve aanpak van homogene naaldbossen in de Zeeuws-Vlaamse Grensregio. Via een pilot werden de bedreigingen en de aanpak van het probleem onderzocht. 

PROJECTOMSCHRIJVING

B-solutions

B-solutions is een initiatief van de EU om juridische en administratieve grensobstakels langs de binnengrenzen van de EU op te lossen. EGTS Linieland en haar partners dienden een aanvraag in om de knelpunten voor grensoverschrijdende stages in België en Nederland te onderzoeken en aan te pakken. Deze aanvraag werd in 2020 goedgekeurd.

Taskforce 2.0

Met Taskforce 2.0 willen de projectpartners het thema grensoverschrijdend leren en werken extra in de kijker zetten. Kennsimaking en kennisuitwisselingen tussen ondernemingen, overheden, werkgevers en werknemers behoort tot de doelstellingen. Een grensoverschrijdende jobbeurs en bedrijvenavond dragen hier aan bij. 

PROJECTOMSCHRIJVING

Boergondische Buren

Boergondische Buren is een Europees LEADER-project dat grenschoverschrijdende samenwerking op vlak van verkoop van streek- en hoeveproducten en plattelandstoerisme wil stimuleren in de grensregio. Boergondische Buren verenigt, versterkt en biedt kansen tot grenschoverschrijdende samenwerking aan agro-ondernemers in het grensbebied van het Belgische Waasland en de Nederlandse gemeentes Hulst en Terneuzen.