Afgelopen projecten

2019: BinckBank Tour

2016-2019: Interreg project 'Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland'

 

2016-2018: LEADER Agrarische Eigenheid: Waas toeristisch potentieel

Locatie: Koewacht (Moerbeke) aan de Nederlandse grens (Koewacht, Terneuzen) en grenzend aan de gemeente Stekene, en Prosperpolder (Kieldrecht, Beveren) eveneens aan de Nederlandse grens (Nieuw Namen, Hulst)

Interreg Grenspark Groot Saeftinghe

Locatie: Een grenspark in het fraaie grensgebied van België en Nederland (Het Verdronken Land van Saeftinghe, Hedwige-Prosperproject, Prosperpolder- Zuid, Oude Doelpolder en Nieuwe Arenbergse polder en alle waardevolle landschappen in de grensoverschrijdende regio van het Linieland Waas en Hulst)

Economie

De ligging van het Linieland Waas en Hulst biedt economisch vele kansen. Het gebied ligt tussen twee havengebieden in en op de rand van de Vlaamse ruit. Hiermee samenhangend bestaat op dit moment echter de indruk dat de economische activiteiten zich voornamelijk concentreren op de logistieke bedrijvigheid en havenondersteunende bedrijfsactiviteiten. Dit terwijl het gebied meer potenties heeft.Zo beschikt het over kwalitatief goede landbouwgrond, die echter onder druk staat door de uitbreiding van de havenactiviteiten en daarmee samenhangende natuurontwikkelingen.

Voorzieningenconvenant (R9)

Het realiseren van meerdere samenwerkingsafspraken/-convenanten over de gezamenlijke organisatie van gemeenschappelijk gebruikte maatschappelijke voorzieningen, met zowel een exploitatie/financieringsluik als een inhoudelijk luik. Het betreft 3 onderdelen: -Samenwerkingsconvenant bibliotheken -Samenwerkingsconvenant kinderopvang -Samenwerkingsconvenant cultuur De samenwerking komt tot stand tussen de gemeenten Beveren, Hulst, Sint-Gills-Waas en Stekene. De Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen treedt in dit convenant enkel toe voor de overeenkomst met betrekking tot de bibliotheeksamenwerking. Een Stuurgroep Voorzieningenconvenant geeft concrete uitvoering aan de grensoverschrijdende samenwerking voor bibliotheekwerking, kinderopvang/onderwijs en cultuur; Zij vergadert jaarlijks.

2014: Kapellebrug (R5A)

Doelstelling van het project is het wegnemen van een concrete, fysieke barrière voor grensoverschrijdende maatschappelijke en economische interactie tussen Oost-Zeeuws-Vlaanderen en het Waasland, door het verbeteren van de mobiliteit/doorstroming aan de grensovergang te Kapellebrug.