Webinar Pensioen Grensarbeiders (IVR Schelde-Kempen)

De Interregionale vakbondsraad (IVR) Schelde Kempen organiseert op 17 November 2020 een Webinar over
pensioenen voor grensarbeiders.
Pensioenen zijn veel in beweging. Leeftijden om met pensioen te gaan verschuiven. Ook de voorwaarden om met
pensioen te kunnen gaan veranderen daarbij. Steeds vaker komt het voor dat een grensarbeider op de
pensioenleeftijd zijn of haar in meerdere landen opgebouwd pensioen niet tegelijkertijd kan opnemen. Zijn daar
oplossingen voor? Hoe zien de veranderende pensioenen er uit?

De Interregionale Vakbondsraad SCHELDE-KEMPEN (IVR SCHELDE-KEMPEN) is een
samenwerkingsverband tussen de Belgische Vakbonden ABVV, ACLVB, ACV in de regio Turnhout,
Antwerpen, Waasland, Gent-Eeklo en Brugge en de Nederlandse Vakbonden FNV, CNV, UNIE in de regio
Noord-Brabant en Zeeland. De IVR Schelde-Kempen is partner in het Europees Vakverbond (EVV), Euregio
en Eures Scheldemond.

Info:
Wanneer? Dinsdag 17 November 2020 van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Hoe? Door middel van Microsoft Teams. Er ruimte voor maximaal 100 deelnemers. Meer informatie over
programma en inschrijven via https://werkenoverdegrens.eu/event/webinar-pensioen/
Kostprijs? Dit Webinar wordt u GRATIS aangeboden maar u moet zich vooraf inschrijven via onze website:
www.werkenoverdegrens.eu