Over ons

LINIELAND VAN WAAS EN HULST

EGTS Linieland van Waas en Hulst: hefboom voor sterke ontwikkeling in de grensstreek 

In 2011 richten Vlaamse en Nederlandse partners een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) op. EGTS Linieland van Waas en Hulst. Deze grensoverschrijdende overheidsorganisatie heeft als doelstelling het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking en het realiseren van gezamelijke projecten. 

Om dit te verwezelijken, slaan acht partners de handen in elkaar. De EGTS bestaat op lokaal niveau uit de Belgische gemeentes Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene en de Nederlandse gemeente Hulst. Op provinciaal niveau zijn de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland betrokken. Verder zijn ook Interwaas en Maatschappij Linkerscheldeover (MLSO) partners van de EGTS.  

Deze Belgische en Nederlandse partners werken samen, versterken elkaar en realiseren projecten op verschillende domeinen:

        Haven en economie 
        Natuur, recreatie en cultuurhistorie 
        Wonen 
​        Leefbaarheid 

 

OPRICHTING

De evolutie die de EGTS heeft doorgemaakt is er één van een bescheiden opstart tot wat de organisatie nu is: een volwaardige intermediaire organisatie voor grensissues en een uitvoeringsorganisatie voor Europese projecten.

 • Jaren ‘90: Intergemeentelijke samenwerkingsorgaan
  Belgische gemeentes Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en het Nederlandse Hulst richten een intergemeentelijk samenwerkingsorgaan (IGO) op.
   
 • December 2009: Regiostudie ‘Grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie Zeeuws-Waas Linieland’
  Een studie naar de ruimtelijke ontwikkeling van de regio voor de komende twintig jaar wijst uit dat er een belangrijk potentieel is voor grensoverschrijdende samenwerking op vier domeinen: haven en economie, natuur, recreatie en cultuurhistorie, mobiliteit, en wonen en leefbaarheid. Elf projecten, zowel concrete realisatieprojecten als onderzoeksprojecten, worden uit de studie gedistilleerd.
   
 • Juni 2011: oprichting EGTS
  De oprichting van EGTS Linieland van Waas en Hulst is een feit.
  De vier grensgemeentes hebben een sterkere structuur nodig voor de intensieve grensoverschrijdende samenwerking. Een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking onder de naam Linieland van Waas en Hulst wordt opgericht
  De provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen nemen een ondersteunende rol in. Ook Interwaas treed toe tot de EGTS, dit intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling heeft immers heel wat kennis over de domeinen waarrond de EGTS werkt.
   
 • Juli 2011: publicatie in Belgisch Staatsblad
  Op 7 juli 2011 worden de statuten van de “EGTS Linieland van Waas en Hulst, EGTS met beperkte aansprakelijkheid” gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De zetel van de EGTS wordt ondergebracht in Sint-Gillis-Waas.
   
 • Februari 2015
  De elf projecten die voortkwamen uit de regiostudie (2009) worden geëvalueerd en krijgen een herprioritering.
   
 • Oktober 2016:
  Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) treedt toe als achtste partner
   

WAT IS EEN EGTS? 

Een EGTS... doet grenzen vervagen

Een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking is een samenwerkingsinstrument van de EU dat als doel heeft om grensoverschrijdende samenwerking binnen de Europese Unie te bevorderen. De samenwerking moet leiden tot een sterkere economische en sociale samenhang. De groepering handelt in naam van haar leden (staten, regionale en plaatselijke overheden en publiekrechtelijke instellingen), die afkomstig zijn uit minstens twee lidstaten van de Europese Unie.

De taken en bevoegdheden van een EGTS worden door haar leden in een overeenkomst vastgesteld. Een EGTS kan zich in grote lijnen bezighouden met:
          - het uitvoeren van programma's of projecten voor territoriale samenwerking die de Gemeenschap medefinanciert
          - het uitvoeren van acties voor territoriale samenwerking waarvan het initiatief ligt bij de lidstaten en hun regionale en lokale overheden

 

ORGANISATIE

De EGTS wordt bestuurd door de Algemene vergadering, Linieraad genaamd. De Linieraad wordt geflankeerd door een groep van ambtenaren, dit is het Technisch ComitéHet Dagelijks Bestuur zorgt op haar beurt voor de dagelijkse werking van de EGTS.

 

STATUTEN 

Hieronder vindt u de statuten.