Structuur

De EGTS wordt bestuurd door de Algemene vergadering, Linieraad genaamd. De Linieraad wordt geflankeerd door een groep van ambtenaren, dit is het Technisch Comité. Het Dagelijks Bestuur zorgt op haar beurt voor de dagelijkse werking van de EGTS, dit gesteund door het secretariaat.