LEADER-project | Educatief Aanbod op maat van Grenspark Groot Saeftinghe

De identiteit van Grenspark Groot Saeftinghe zit vervat in de drie-eenheid van natuur, landbouw en haven.

Grenspark Groot Saeftinghe

Interreg project Grenspark Groot Saeftinghe

Klimaatadaptief Grensbos

Doelstelling van het project Klimaatadaptief Grensbos is het achterhalen van de primaire en secundaire oorzaken van massale bossterfte en het toewerken naar een klimaatadaptieve aanpak van homogene naaldbossen in de Zeeuws-Vlaamse Grensregio.

B-solutions

B-solutions is een initiatief van de EU om juridische en administratieve grensobstakels langs de binnengrenzen van de EU op te lossen.

Taskforce 2.0

Met Taskforce 2.0 willen de projectpartners het thema grensoverschrijdend leren en werken extra in de kijker zetten. Kennsimaking en kennisuitwisselingen tussen ondernemingen, overheden, werkgevers en werknemers behoort tot de doelstellingen.

Boergondische Buren

Boergondische Buren is een Europees LEADER-project dat grenschoverschrijdende samenwerking op vlak van verkoop van streek- en hoeveproducten en plattelandstoerisme wil stimuleren in de grensregio.

2019: BinckBank Tour

2016-2019: Interreg project 'Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland' ,

 

2016-2018: LEADER Agrarische Eigenheid: Waas toeristisch potentieel

Interreg Grenspark Groot Saeftinghe

Pagina's