2016-2019: Interreg project 'Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland'

Projectfiche: 

Het Europese Interreg-programma Vlaanderen - Nederland is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen Vlaanderen, Nederland en de 8 provincies in de grensstreek.

Locatie : Het betreft een samenwerking tussen 5 Vlaamse provincies en 3 zuidelijke Nederlandse provincies :  Provincie Antwerpen, Noord-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen en Limburg (BE); en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg (NL).

Inhoud : Iedere dag pendelen duizenden werknemers – ook "grenswerkers" genoemd – tussen Vlaanderen en Nederland. Zij komen nog regelmatig praktische problemen tegen. Verschillen in bijvoorbeeld de belastingregels, sociale zekerheid en arbeidsrecht maken het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren complex. Het project “Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland” wijst grenswerkers de weg. Door het opzetten van een uniform en overkoepelend netwerk zal alle belangrijke informatie toegankelijk zijn. Het netwerk zal bestaan uit nieuwe én bestaande grensinformatiepunten.

Doelstellingen : Overkoepelende doelstelling is het bevorderen van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Een meer uniforme structuur van grensinformatievoorziening in het werkgebeid Nederland-Vlaanderen duurzaam inrichten. In de beoogde structuur een koppeling aanbrengen naar grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling.  In dit project werken bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens met elkaar samen om tot concrete vernieuwingen te komen.

Timing : 01/06/2016 – 31/05/2019

Projectverantwoordelijke : de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Bureau voor Belgische Zaken in Breda.

Financiering : Totale projectkosten bedragen 2.519.275,11 euro waarvan 1.259.637,56 euro steun van EFRO.   Het aandeel van EGTS Linieland Waas en Hulst bedraagt 36.199,84 euro waarvan 18.099,92 euro steun van EFRO.

Voor meer informatie kan u terecht op het EGTS Secretariaat, op het nummer +32 (0)3 205 36 60

Projectomschrijving project Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland

Met de voortschrijdende ontwikkeling van de Europese binnenmarkt raken de verschillende Europese lidstaten op sociaaleconomisch gebied steeds verder geïntegreerd. Zo pendelen dagelijks duizenden forenzen tussen Nederland en Vlaanderen op en neer. Ondanks de hechte onderlinge relaties tussen inwoners van de buurlanden op economisch en persoonlijk vlak, zijn er nog steeds praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving die de grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Verschillen in bijvoorbeeld belastingsystemen, sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht kunnen voor grensgangers het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren
compliceren.

In het Interreg-project ‘Grensinformatievoorziening Vlaanderen-Nederland’ werken sinds medio 2016 verschillende partners (nationale, regionale en lokale overheden, uitvoeringsinstellingen, publieke arbeidsbemiddelaars en sociale partners) grensoverschrijdend samen om alle relevante informatie te ontsluiten door de inrichting van een uniform en overkoepelend netwerk waar bestaande èn nieuwe grensinformatiepunten deel van zullen uitmaken.
Via dit project worden grenswerkers de weg gewezen. Gewerkt wordt aan de inhoudelijk alsook organisatorisch best passende opzet, daarbij rekening houdend met de specifieke aandachtspunten en kenmerken van de verschillende regio’s. Er wordt een gedegen netwerk van Grensinfopunten (GIP) gebouwd waar voormalige, huidige en toekomstige grensarbeiders en hun werkgevers kosteloos informatie kunnen inwinnen over de gevolgen van grensarbeid. Een GIP fungeert daarbij als een goed bereikbare, laagdrempelige en regionale frontoffice, met achterliggend een netwerk van specialistische backoffices. De kernwaarden van de grensinfopunten zijn dan ook betrouwbaarheid, toegankelijkheid en behulpzaamheid (servicegerichtheid).

Ook op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmarktwerking bestaan er reeds goede initiatieven, zoals het Sectorbureau Grensarbeid, dat in het kader van het Interreg IV-project ‘Tendenzen zonder Grenzen’ als pilot is opgericht. Binnen het kader van het huidige Interreg-project worden de Sectorbureaus Grensarbeid verder uitgebouwd. Daarnaast wordt onderzocht wat de gewenste verbinding tussen grensinfovoorziening en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling in andere Nederlandse en Vlaamse regio’s is en hoe deze in de betreffende regio’s vorm kan worden gegeven. Bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens werken met elkaar samen om tot concrete vernieuwingen te komen.

Inmiddels is zijn er reeds meer dan 20 GrensInfopunten geopend langs de Vlaams-Nederlandse grens (en hun aantal is nog steeds groeiende). Belangrijk aandachtspunt in 2018 is het opleiden van nieuwe en bestaande GIP-medewerkers, om te kunnen voldoen aan de door de projectpartners gedefinieerde vereisten voor een basisdienstverleningsniveau. Dit basisniveau houdt in dat een GIP in staat moet zijn om te fungeren als centraal inlooppunt in de regio voor de beantwoording van eerste oriënterende algemene vragen, beschikt over basiskennis om een analyse te kunnen doen van de klantvraag en in staat is om door te verwijzen naar andere instanties en/of specialisten. De basisopleiding beslaat de thema’s sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht, diplomaerkenning en arbeidsbemiddeling. Ook na het volgen van de basisopleiding zal het kennisniveau van de GIP-medewerkers door middel van bijscholings- en verdiepingssessies op peil worden gehouden, dan wel nog verder worden aangescherpt.  

Daarnaast is een ander belangrijk aandachtsgebied van het project ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland’ de verdergaande ontwikkeling van de samenwerking met de backoffices, niet alleen ten aanzien van opleiding van GIP-medewerkers, maar ook ten aanzien van afstemming over en doorverwijzing van klantvragen. Op dit moment zijn er structurele afspraken gemaakt met de volgende backoffice organisaties: FAMIFED (kinderbijslag), Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Federale Pensioendienst, RIZIV (ziekte- en invaliditeitsverzekering), Team GWO en BBZ. Al deze organisaties hebben hun medewerking aan de grensinformatiestructuur toegezegd. Bij gebleken behoefte in de frontoffice zal bovenstaande lijst van backoffices verder worden uitgebreid gedurende de projectperiode. 

Tenslotte wordt er ook al intensief gewerkt aan  de verduurzaming van de grensinfostructuur na afloop van de Interreg projectperiode.
Zie www.grensinfopunt.eu voor de locaties en openingstijden van de Grensinformatiepunten

Grensoverschrijdende jobbeurzen en bedrijvenavonden in de grensregio Linieland van Waas en Hulst

Jobbeurs 20 mei 2016, Freethielstadion te Beveren

Met meer dan 800 bezoekers en 70 standhouders was de jobbeurs een grensoverschrijdend succes! De jobbeurs stond open voor Vlaamse en Nederlandse werkgevers en werkzoekenden.  Een pendelbus bracht Nederlandse werkzoekenden van Hulst naar Beveren en terug. De aanwezige bedrijfsleiders keken met een tevreden gevoel terug op deze Jobbeurs, dit door de goede opkomst van werkzoekenden. Het Gemeentelijk Technisch Instituut (GTI) van Beveren nam ook deel en liet zo 250 laatstejaarsleerlingen al de eerste contacten leggen met de ‘arbeidsmarkt’. Deze jobbeurs was een initiatief van de EGTS Linieland van Waas en Hulst, in samenwerking met Maatschappij Linkerscheldeoever, Interwaas, Waasland-Beveren, de gemeentebesturen Beveren,  Sint-Gillis-Waas, Stekene en Hulst, VDAB, Werkservicepunt Zeeuws Vlaanderen, GTI, Eures Scheldemond en UWV.
 

Bedrijvenavond 20 april 2017, Sluisgebouw, Kallo

105 Nederlandse en Vlaamse bedrijven waren te gast in 6 bedrijven met een Belgisch-Nederlandse link én allen gelegen in de Waaslandhaven : Bilfinger ROB NV, Havenpost brandweer, Luik Natie Coldstore NV, VOPAK, Indaver en Fort Liefkenshoek,  stuk voor stuk bedrijven met een interessant verhaal. Met de bus doorkruisten we de Waaslandhaven. Na afloop van de bezoeken konden de deelnemers en de gastbedrijven genieten van een glaasje en diverse hapjes tijdens de receptie. Dit was een ideale gelegenheid voor de uitwisseling van kennis tussen collega-ondernemers uit de grensregio en overheden en het leggen van nieuwe, grensoverschrijdende contacten.

Jobbeurs 18 mei 2017, Freethielstadion te Beveren.

Heel wat werkzoekenden vonden de weg naar de beurs. Zij konden er kennismaken met de meer dan tachtig bedrijven en uitzendkantoren die op de beurs aanwezig waren. Naast een groot aantal Vlaamse bedrijven mochten we ook enkele bedrijven uit Nederland verwelkomen. Ook aan de geïnteresseerde werkzoekenden uit Hulst werd gedacht: Met een speciale pendelbus werden ze opgehaald in Hulst en naar het Freethielstadion gebracht. Later op de middag waren er bussen voorzien om hen weer terug te brengen. Alle bezoekers kregen bij het binnenkomen een vacaturekrant en een woordje uitleg over de beurs. In de vacaturekrant werden alle aanwezige bedrijven voorgesteld en hun vacatures vermeld. We legden de nadruk op een beter onthaal en begeleiding van de werkzoekenden, en de medewerkers van de beurs, herkenbaar aan een blauwe polo met een wit vraagteken, liepen tijdens de beurs zoveel mogelijk in beeld om eventuele vragen van werkzoekenden te beantwoorden of zoekende bezoekers wegwijs te helpen. VDAB bracht in de loop van de namiddag 3 maal een infosessie ‘Eerste Hulp bij Jobbeurzen’ waar de bezoekers een antwoord konden vinden op vragen zoals ‘Hoe bereid ik me voor op een sollicitatie?’ of ‘Hoe spreek ik een werkgever aan?’

Jobbeurs 20 maart 2018, Freethielstadion te Beveren

Opnieuw blikken wij terug op een succesvolle editie van de jobbeurs! Minister van Werk Kris Peeters was naar Beveren afgezakt om voorafgaand aan de jobbeurs een rondetafelgesprek met ondernemers en overheden over een effectievere aanpak van de technische knelpuntberoepen bij te wonen. Nadat de Minister de jobbeurs plechtig voor geopend verklaarde, konden de bezoekers beginnen aan hun zoektocht naar de geschikte job. Met 86 stands en meer dan 1.900 vacatures was het aanbod aan jobs bijzonder groot. Meer dan 700 werkzoekenden bezochten de beurs en konden contact leggen met de aanwezige bedrijven. Tijdens de jobbeurs verzorgde EURES Scheldemond twee workshops rond werken over de grens: een EURES Scheldemond adviseur gaf praktische tips over het vinden van werk over de grens. Zaken zoals welke kanalen gebruikt kunnen worden, waar de belangrijkste kansen liggen, wat de (cultuur)verschillen zijn en welke zaken als eerste te regelen, worden besproken. De bezoekers konden ook hun CV laten screenen door VDAB medewerkers en gratis een professionele foto laten maken voor op het CV. Dit jaar namen de standhouders plaats achter hoge tafeltjes wat de drempel om een gesprek aan te knopen enigszins verlaagde.

Bedrijvenavond 14 juni 2018, stadhuis te Hulst

Zes bedrijven uit de grensregio zetten opnieuw de deuren open zodat collega ondernemers uit de regio een kijkje konden komen nemen achter de schermen. Tijdens deze editie waren bedrijven uit Stekene, Sint-Gillis-Waas en Hulst. De gastbedrijven voor deze editie waren Metaalbedrijf Van Hooste BVBA en Rolls-Royce & Bentley BVBA Van Noten British Classic Cars uit Stekene, Energetica Natura en Eurofins Lab Zeeuws Vlaanderen uit Hulst en Graauw, Eurosun Keukens NV en Confiserie Elise BVBA uit Sint-Gillis-Waas. De bezoekers verzamelden in het stadhuis van Hulst waar hen een broodje aangeboden werd. Vervolgens vertrokken de bussen op de markt richting de bedrijven. Daar kregen de bezoekers een woordje uitleg en een rondleiding door het bedrijf. De reacties van de deelnemers waren zeer positief. Aansluitend konden de gastbedrijven en de bezoekers genieten van een drankje en een hapje tijdens een kort netwerkmoment in het stadhuis van Hulst.

De jobbeurs en bedrijvenavond worden nu verdergezet in het project taskforce 2.0

Projectpartners: 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Provincie Oost-Vlaanderen,Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, Gemeente Bergen op Zoom, Dethon, EGTS Linieland van Waas en Hulst, Provincie Antwerpen, UWV Werkbedrijf West-Brabant & Zeeland, TUA West, Gemeente Eindhoven, Gemeente Maastricht