Boergondische Buren

Projectfiche: 

Boergondische Buren is een Europees LEADER-project dat grenschoverschrijdende samenwerking op vlak van verkoop van streek- en hoeveproducten en plattelandstoerisme wil stimuleren in de grensregio. Boergondische Buren verenigt, versterkt en biedt kansen tot grenschoverschrijdende samenwerking aan agro-ondernemers in het grensbebied van het Belgische Waasland en de Nederlandse gemeentes Hulst en Terneuzen. 

PROJECTOMSCHRIJVING
Boergondische Buren bestaat uit een drieluik van initiatieven: 

Hoeve- en streekproducten
Grensoverschrijdende interactie omtrent hoeve-en streekproducten is eerder beperkt, onder andere door barrières in wetgeving en cultuurverschillen tussen België en Nederland maar ook door onwetendheid. Door kennisdeling en uitwisseling kunnen ondernemers van elkaar leren en nieuwe initiatieven en samenwerkingen aangaan.Om de samenwerking te stimuleren, inventariseert het projectteam welke ondernemers zich in het gebied bevinden. Dit leidt tot betere zichtbaarheid bij consumenten en zakelijke afnemers. In een later stadium zullen er actief oplossingen gezocht worden om belemmeringen voor grensoverschrijdende samenwerken en verkoop te verminderen of zelfs op te lossen.

In dit stadium van het project kunnen agro-ondernemers zich nog steeds aanmelden om met hun onderneming en product op de kaart geplaatst te worden. Meer info daarover op: https://www.erov.be/projecten/europese-projecten/boergondische-buren/

Bekijk hier hoe The Holy Spiritus en de Smaak van Waas het goede voorbeeld geven door respectievelijk grensoverschrijdende streekproductenmarkten en een coöperatie met verschillende ondernemers.

Bekijk hier hoe Alles Lokaal, Voedselbron Graauw en Groot Saeftinghe elkaar versterken.

Hoevetoerisme
Hoevetoerisme is een ideale manier om het unieke grensoverschrijdende platteland te ontdekken. De ontwikkeling van nieuwe arrangementen voor verblijf en recreatie in de grensregio versterkt de band tussen consument en agro-ondernemers. Via het grensoverschrijdend aanbod hoevetoerisme ontsluiten we unieke belevingsmogelijkheden

Uitzichtpunt Niemandsland
Als kers op de taart zal het uitzichtpunt Niemandsland een baken in het landschap vormen. Het uitzichtpunt zal bezoekers de weg wijzen naar agro-ondernemers en het verhaal van de gedeelde cultuurhistorie vertellen. De ligging net op de grens van Stekene (B)/Hulst (NL) en in het waterwingebied maken het project bijzonder.

Begin 2020 werd een architectuurwedstrijd voor het uitzichtpunt uitgeschreven. Elf architecten dienden een ontwerp in voor het uitzichtpunt, daarvan werden drie ontwerpen voor de finale ronde met burgerparticipatie geselecteerd. Tijdens de burgerparticpatie zullen de drie ontwerpen voorgesteld worden aan de inwoners van Stekene en Hulst, zij kunnen vervolgens stemmen op hun favoriete ontwerp.  
Meer informatie over de burgerparticipatie en de ontwerpen vindt u hier. 

LOCATIE
Het project Boergondische Buren focust op de gemeentes Terneuzen en Hulst aan Nederlandse kant en gemeentes Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Moerbeke en Kruibeke aan Belgische kant.

SUBSIDIE
LEADER

TIMING

STATUS PROJECT
In uitvoering.

ROL EGTS

Projectpartners: