Grenspark Groot Saeftinghe

Projectfiche: 

Interreg project Grenspark Groot Saeftinghe
Grenspark Groot Saeftinghe werd opgericht door acht partijen in Vlaanderen en Nederland naar aanleiding van grootschalige natuurontwikkelingsplannen. Centraal in het project stond het duurzaam behoud van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuurgebieden in het Schelde-estuarium. Dit werd vastgelegd in een projectplan dat in 2016 goedgekeurd werd door Interreg Vlaanderen-Nederland. Tot de doelstellingen van het project behoorden: het herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatitie  van de estuariene natuur en eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden. In vijf jaar tijd vonden heel wat realisaties plaats in het gebied.

Daarnaast werd tijdens het Interreg project ook een interactief proces in gang gezet om met alle 'streekholders'na te denken over een nieuw toekomstperspectief voor het gebied. Deze streekholders zijn alle organisaties, ondernemers en burgers die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van het gebied en ook actief mee willen doen. Dit nieuw toekomstperspectief werd neergeschreven in de gebiedsagenda. In de gebiedsagenda wordt de identiteit van het grenspark beschreven maar de agenda geeft ook een heldere leidraad voor verdere ontwikkelingen in het grenspark. 

Meer informatie over het Interreg project kan je terugvinden je op de pagina 'Interreg project Grenspark Groot Saeftinghe' terugvinden en op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland

Het Interreg project werd afgerond in 2020, maar dat betekent niet het einde van het grensparkverhaal.
Een partners vonden elkaar in een samenwerkingsovereenkomt en werken verder met de streekholders aan de gebiedsontwikkeling in Grenspark Groot Saeftinghe. Meer informatie over de gebeurtenissen vind je terug op het participatieplatform.

 

 

 

 

 

 

Projectpartners: 

EGTS Linieland van Waas en Hulst, Provincie Zeeland