LEADER-project | Educatief Aanbod op maat van Grenspark Groot Saeftinghe

Projectfiche: 

De identiteit van Grenspark Groot Saeftinghe zit vervat in de drie-eenheid van natuur, landbouw en haven. De uitgestrekte getijdennatuur wordt beleefd tegen het indrukwekkende decor van haveninstallaties, koeltorens en voorbijvarende containerschepen. Omgekeerd reiken ecologische relaties vanuit het natuurgebied tot ver in het open polderlandschap en het industriegebied van de haven. Overal is de wisselwerking tussen deze drie werelden voelbaar en nooit is het beeld eenduidig. Grote contrasten en onvermoede verbindingen maken het grenspark spannend en bijzonder.

De groeiende belangstelling voor het grenspark vraagt om de uitbouw van een kwalitatief educatief aanbod. Via dit project wordt specifiek ingezet op het zichtbaar en beleefbaar maken van het agrarisch verleden en heden. Via een doelgroepgericht en divers educatief aanbod voor bezoekers, met specifieke aandacht voor jongeren, wordt de identiteitsgericht ontwikkeling van Grenspark Groot Saeftinghe verder versterkt. Hiervoor werkt de EGTS samen met 'streekholders' uit de grensstreek. 

Het educatief aanbod bestaat uit verschillende onderdelen gericht op verschillende doelgroepen.

  • Een jeugdaanbod werd ontwikkeld met een werkgroep van streekholders. Voor het basisonderwijs kwamen drie spelkoffers tot stand, voor het secundair onderwijs een workshop voedselbewustzijn. Met dit aanbod verandert het landschap van Grenspark Groot Saeftinghe in een grote leerschool voor kinderen en jongeren. 
  • Gidsen, gastheren en gastvrouwen krijgen een toolkit ter beschikking om extra beleving toe te voegen aan een grensparkbezoek.
    Viemasters met beelden uit het verleden en visualisaties van de toekomst versterken het verhaal van de gidsen over Prosperpolder en de Scheldepolders. De toolkit voor gastheren en gastvrouwen wordt nog verder uitgewerkt 
  • Een videoportret van landbouwers in de regio moet bezoekers een blik achter de schermen geven in een landbouwbedrijf.
  • Een interactieve installatie zal de landschappelijke veranderingen in de Scheldepolders weergeven. 

LOCATIE
Grenspark Groot Saeftinghe 

TIMING 
Het project eindigt op 31 december 2022.

STATUS PROJECT
In uitvoering 

SUBSIDIE
LEADER

Projectpartners: