Taskforce 2.0

Projectfiche: 

Met Taskforce 2.0 willen de projectpartners het thema grensoverschrijdend leren en werken extra in de kijker zetten. Kennsimaking en kennisuitwisselingen tussen ondernemingen, overheden, werkgevers en werknemers behoort tot de doelstellingen. Een grensoverschrijdende jobbeurs en bedrijvenavond dragen hier aan bij. 

PROJECTOMSCHRIJVING

Grensoverschrijdende jobbeurs 
Elk jaar organiseert EGTS Linieland van Waas en Hulst een grensoverschrijdende jobbeurs met als doel een betere grensoverschrijdende samenwerking te realiseren tussen de verschillende bemiddelaars: UWV, Eures, WSPZVL, VDAB, … om aldus tegemoet te komen aan de noden van de bedrijven en de werkzoekenden in de grensregio met specifieke aandacht voor afstudeerders in technische richtingen om het tekort aan technische krachten op de arbeidsmarkt te reduceren.

In 2020 waren we omwille van de Covid-maatregelen genoodzaakt om de jobbeurs die doorgaans in het Freethielstadion in Beveren doorgaat, te vervangen door een digitale versie. Mogelijks wordt het in 2021 een hybride beurs (fysiek én digitaal) georganiseerd.

Grensoverschrijdende bedrijvenavond 
EGTS Linieland van Waas en Hulst organiseert in samenwerking met de partners jaarlijks een grensoverschrijdende bedrijvenavond en beoogt daarbij een kennismaking en kennisuitwisseling tussen ondernemers uit Vlaanderen en Zeeland tot stand te brengen. Zes gastbedrijven uit de grensregio openen een avond de deuren voor hun collega-ondernemers. Met de bus bezoeken de deelnemers telkens een combinatie van 2 bedrijven: één aan elke kant van de grens. De gastbedrijven geven uitleg over de bedrijfswerking en leiden de groepen rond. Na afloop van de bedrijfsbezoeken wordt iedereen verwacht op een afsluitende receptie en netwerkmoment.

Van 2017 tot en met 2019 kaderde de jobbeurs en de bedrijvenavond in het Interregproject Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland. Dat project liep vorig jaar af. Voor de periode 2020-2021 huist de jobbeurs onder de vlag van het EaSIproject Taskforce 2.0.

Kennisdeling
Om grensoverschrijdend leren en werken te stimuleren is het belangrijk dat ondernemingen, overheden, werknemers en scholen voldoende geïnformeerd zijn. Een belangrijk onderdeel van taskforce 2.0 is dan ook kennisdelen tussen alle betrokken partijen.

Grenstech
In het grensgebied tussen North Sea Port en Port of Antwerp is veel vraag naar technische beroepen. Met de website, de facebookpagina en het instagramaccount Grenstech willen de projectpartners jongeren informeren over grensoverschrijdende stages, werk & opleidingen binnen de techniek. Via posts, video's met getuigenissen en takeovers van scholen worden jongeren geïnformeerd over hun mogelijkheden.

Bekijk hier de reportage van TV Oost over de Grenstech takeover. 

Uit een eerder project taskforce knelpuntberoepen en dit project kwam naar voor dat er nog pijnpunten zijn die grensoverschrijdende stages niet evident maken. 
Met het project b-solutions worden deze pijnpunten aangepakt en naar oplossingen toegewerkt. 

LOCATIE
De focus ligt op de Linieland regio zijnde gemeente Beveren, Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene maar ook werkgevers en werkzoekenden uit de ruimere omgeving, Oost-Vlaanderen en Zeeland, worden betrokken. 

SUBSIDIE
De projectaanvraag werd goedgekeurd door het EaSifonds.  

TIMING 
2020-2021

STATUS PROJECT
In uitvoering 

ROL EGTS
Coördinator

 

 

Projectpartners: 

VDAB, Waasland Beveren, Maatschappij Linkerscheldeoever, Interwaas, Eures Scheldemond, UWV, Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, GTI Beveren en de gemeentebesturen van Beveren, Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene.