Voorzieningenconvenant (R9)

Projectfiche: 

PROJECTOMSCHRIJVING

Het realiseren van meerdere samenwerkingsafspraken/-convenanten over de gezamenlijke organisatie van gemeenschappelijk gebruikte maatschappelijke voorzieningen, met zowel een exploitatie/financieringsluik als een inhoudelijk luik.

Het betreft 3 onderdelen:

 • Samenwerkingsconvenant bibliotheken
 • Samenwerkingsconvenant kinderopvang
 • Samenwerkingsconvenant cultuur

De samenwerking komt tot stand tussen de gemeenten Beveren, Hulst, Sint-Gills-Waas en Stekene. De Stichting Bibliotheek  Zeeuws-Vlaanderen treedt in dit convenant enkel toe voor de overeenkomst met betrekking tot de bibliotheeksamenwerking. 

Een Stuurgroep Voorzieningenconvenant geeft concrete uitvoering aan de grensoverschrijdende samenwerking voor bibliotheekwerking, kinderopvang/onderwijs en cultuur; Zij vergadert jaarlijks.

Voor elk voorzieningenonderdeel (bibliotheek – kinderopvang/onderwijs – cultuur) is een werkgroep in het leven geroepen, waarin vanuit elke partij in dit convenant een medewerker betrokken is;

Opdrachten voor de werkgroepen zijn onder andere:

Werkgroep bibliotheek

 • Versterking van regiowerking en afstemming bibliotheekbeleid
 • Onderzoek en, afhankelijk van de uitkomst hiervan, uitwisseling catalogi en interbibliothecair leenverkeer
 • Organisatie grensoverschrijdende bibliotheekinitiatieven
 • Promotie bibliotheekactiviteiten, waarbij een link wordt gelegd naar de samenwerking op het gebied van cultuur
 • Uitwisselingskansen en –mogelijkheden voor (beleid en medewerkers)

Er werd voor de eerste maal een “Grensverleggende Taalquiz” georganiseerd. Het opzet van de Taalquiz was vooral recreatief en ontspannend. 
De quiz ging door in Bistro De Happerij, Clinge op vrijdag 24 mei. Er werd speciaal gekozen voor een horecagelegenheid om de gezelligheid en ontmoeting te bevorderen. In dit geval met een symbolische ligging op de grens.

Er waren vier grensoverschrijdende teams en ook vier teams die voor de jongerenprijs streden. Het werd een erg gezellige avond en de deelnemers deden hun best om de juiste antwoorden te vinden op de niet al te gemakkelijke vragen! De quiz had een hoog niveau en de vragen over taal werden ruim geïnterpreteerd. 'De Boekenwurmen' uit Stekene kaapten de e-readers als hoofdprijs weg. Borderline Groen mag als beste grensoverschrijdende team gaan smullen in De Boshoeve met hun dinerbon. Het beste jongerenteam, de Sympathisanten kon zich helemaal laten gaan op Crammerock.

Deze activiteit werd gecofinancierd door de  Scheldemondraad, het permanent overlegplatform van de provincies Oost- en West-Vlaanderen (B) en Zeeland (NL) en de gemeenten in de Euregio Scheldemond. De Scheldemondraad wenst met dit project en andere projecten de grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren en bruggen te bouwen tussen Vlamingen en Zeeuwen.


Grensverleggende Taalquiz

Werkgroep kinderopvang/onderwijs                                                                                                                                                                              

 • Versterking van de kennisuitwisseling inzake kinderopvang/onderwijsbeleid
 • Onderzoek naar betere gemeenschappelijke samenwerking inzake kinderopvang/onderwijsbeleid
 • Organisatie grensoverschrijdende kennismakingsinitiatieven voor organisaties en medewerkers van kinderopvang- en onderwijsinstellingen
 • Onderzoek naar de oprichting van een regioplatform Kinderopvang-Onderwijs

Studiebureau Tempera voerde in opdracht van de EGTS een studie uit naar de grensoverschrijdende migratiestromen kinderopvang en onderwijs in het Linieland. Tempera kreeg deze opdracht na een overheidsaanbesteding. Het eindrapport ‘Grensbeweging voor kinderopvang en onderwijs in het Linieland’ werd op 7 juni 2013 uitgebreid voorgesteld aan de pers en afgevaardigden uit de sector onderwijs en kinderopvang.  De belangrijkste conclusie was een akkoord over de voortzetting van de bespreking van dit thema en het onderzoek naar een ‘regionaal platform grensoverschrijdende kinderopvang/onderwijs’. Onderwijsmensen en deskundigen uit de kinderopvang willen elkaars werking beter leren kennen.

Werkgroep cultuur

 • onderlinge afstemming van cultuurprogrammatie;
 • gezamenlijke inzet om Belgische en Nederlandse culturele initiatieven in dezelfde periode te laten plaatsvinden;
 • gezamenlijke promotie van culturele activiteiten;
 • bevorderen van kennisuitwisseling tussen culturele medewerkers

De Vlaamse en Nederlandse Open Monumentendag werd in het Linieland gezamenlijk  georganiseerd in 2012 en 2013. Bezoekers konden gratis mee op een van de vier autocars (voor elke gemeente één) die toerde tussen de monumenten in de vier gemeenten. Een geslaagd initiatief. Twee edities toonden aan dat er nauwelijks een grens bestaat wanneer inwoners uit de grensgemeenten elkaars monumentengeheimen ontdekken. Een grensoverschrijdende werkgroep van vrijwilligers en ambtenaren zorgde voor een voortreffelijk programma en organisatie met telkens 200 deelnemers. Het initiatief werd ruim verspreid en gepromoot. Op een persconferentie vooraf werd aandacht besteed aan het OMD-programma en de groeiende grensoverschrijdende samenwerking.

 

 

 

 

 

 

 

Klingspoor, een halte tijdens de Open Monumentendag

 

 

Projectpartners: 

De gemeenten Beveren, Hulst, Sint-Gills-Waas en Stekene.

De Stichting Bibliotheek  Zeeuws-Vlaanderen trad in dit convenant enkel toe voor de overeenkomst met betrekking tot de bibliotheeksamenwerking.