B-Solutions

Subsidiefonds: niet van toepassing
Status project: afgerond
Periode: 2020 – 2022
Locatie: Vlaams-Nederlands grensgebied

B-solutions is een initiatief van de Europese unie dat oplossingen wil bieden voor grensoverschrijdende belemmeringen van juridische en administratieve aard. EGTS Linieland diende een aanvraag in om de knelpunten voor grensoverschrijdende stages in België en Nederland te onderzoeken en aan te pakken. Tijdens dit project werden verschillende wettelijke en financiële aandachtspunten blootgelegd die grensoverschrijdende stages bemoeilijken.

Vandaag is de situatie zo dat wanneer een student een betaalde stage over de grens loopt, hij/zij het recht op sociale zekerheid en kinderbijslag kan verliezen. Door de bezoldiging wordt de student namelijk niet langer aanzien als student maar als werknemer. Dit brengt een aantal gevolgen met zich mee, de student moet bijvoorbeeld voldoen aan de sociale zekerheidsvoorwaarden van de andere lidstaat.

Om dit probleem op te lossen formuleerde B-solutions enkele adviezen. Een volgende stap in het project kan zijn Vlaamse, Belgische en Nederlandse overheden attent maken op het issue en hen aanmoedigen om samen aan een overeenkomst te werken die dit issue oplost.