Taskforce 3.0

Projecten

Taskforce 3.0

Subsidiefonds: ESF+
Status project: in uitvoering
Periode: 2022 -2023
Locatie: Beveren, Hulst, Sint-Gillis-Waas en Stekene

Taskforce 3.0 is een verderzetting van het Interregproject ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland’, taskforce 1.0 en 2.0. Het Interregproject liep van 2016 tot 2019, taskforce 1.0 en 2.0 van  2019 tot 2021 met een Eures subsidie.

Jobbeurs ‘over de grenzen’
Sinds 2014 organiseren EGTS Linieland en partners een jobbeurs over de grenzen heen. Op een laagdrempelige manier kunnen werkzoekenden en studenten er contact leggen met tal van bedrijven uit verschillende sectoren, klein of groot, Belgisch of Nederlands. De jobbeurs is inmiddels een vaste waarde voor werkgevers in de grensregio.

Bedrijvenavond ‘over de grenzen’
Met een jaarlijkse bedrijvenavond moedigen EGTS Linieland en partners kennismaking en kennisuitwisseling tussen ondernemers uit Vlaanderen en Zeeland aan. Gastbedrijven geven uitleg over hun bedrijfswerking en leiden groepen ondernemers rond in hun bedrijf. Na de bedrijfsbezoeken is er netwerkmoment en receptie.

Grenstech
In het grensgebied tussen North Sea Port en Port of Antwerp is veel vraag naar technische beroepen. Met de websitede facebookpagina en het instagramaccount Grenstech informeren we jongeren over grensoverschrijdende stages, werk & opleidingen binnen de techniek. Via posts, video’s met getuigenissen en takeovers van scholen worden jongeren geïnformeerd over hun mogelijkheden.

 

 

 

B-Solutions

Subsidiefonds: niet van toepassing
Status project: afgerond
Periode: 2020 – 2022
Locatie: Vlaams-Nederlands grensgebied

B-solutions is een initiatief van de Europese unie dat oplossingen wil bieden voor grensoverschrijdende belemmeringen van juridische en administratieve aard. EGTS Linieland diende een aanvraag in om de knelpunten voor grensoverschrijdende stages in België en Nederland te onderzoeken en aan te pakken. Tijdens dit project werden verschillende wettelijke en financiële aandachtspunten blootgelegd die grensoverschrijdende stages bemoeilijken.

Vandaag is de situatie zo dat wanneer een student een betaalde stage over de grens loopt, hij/zij het recht op sociale zekerheid en kinderbijslag kan verliezen. Door de bezoldiging wordt de student namelijk niet langer aanzien als student maar als werknemer. Dit brengt een aantal gevolgen met zich mee, de student moet bijvoorbeeld voldoen aan de sociale zekerheidsvoorwaarden van de andere lidstaat.

Om dit probleem op te lossen formuleerde B-solutions enkele adviezen. Een volgende stap in het project kan zijn Vlaamse, Belgische en Nederlandse overheden attent maken op het issue en hen aanmoedigen om samen aan een overeenkomst te werken die dit issue oplost.

 

 

Deelnemers