Home

EGTS

Linieland van Waas en Hulst

Home

EGTS Linieland van Waas en Hulst is een hefboom voor ontwikkeling en groei in de grensstreek. Acht Vlaamse en Nederlandse besturen bundelen de krachten rond verschillende thema’s: haven en economie, mobiliteit, natuur, recreatie en cultuurhistorie, wonen en leefbaarheid. Via grensoverschrijdende samenwerking bieden we structurele oplossingen voor grensknelpunten en bevorderen we de sociale en economische samenhang in de regio.

OVER ONS

Nieuws

In de kijker

Grenspark Groot Saeftinghe

Op de grens van België en Nederland, land en water, zand en klei, zoet en zout, ligt Grenspark Groot Saeftinghe. Het is de grensregio waar Oost-Zeeuws-Vlaanderen en het Waasland elkaar ontmoeten. In het samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe slaan elf Vlaamse en Nederlandse partners de handen in elkaar om de streek een ecologische, economische en sociale impuls te geven. In gesprek met bewoners, ondernemers en landbouwers wordt gezocht naar gezamenlijke ontwikkeling voor landbouw, haven en natuur. Deze drie pijlers drukken elk hun stempel op de regio: de raakvlakken zorgen voor spannende ontwikkelingen. Samen vormen ze een uniek geheel vol kansen en mogelijkheden.
> lees meer

Deelnemers