Bauhaus of the Seas Sails

Bauhaus of the Seas Sails (BoSS) is een project gesteund door de Europese Unie. Het project zet in op het ontwikkelen van een proces waarbij gebieden een duurzame transitie bereiken, met aandacht voor esthetiek en samenwerking met lokale gemeenschappen. Het BoSS-project wil oplossingen voor klimaatneutraliteit demonstreren en archiveren. Focus hierbij ligt op het omgaan met water, zeeën en rivieren.

Zeven demonstratieprojecten (pilots) maken deel uit van het project. Elk demonstratieproject is gesitueerd in een andere regio in Europa en heeft een ander kenmerkend waterecosysteem. Zo ligt de stad Lissabon in Portugal bij een estuarium, is Venetië gesitueerd bij een lagune en spreken we in België en Nederland van de Scheldedelta. In elke pilot worden aan innovatieve oplossingen gewerkt voor klimaatgerelateerde uitdagingen, met veel aandacht voor het proces.

EGTS maakt met Grenspark Groot Saeftinghe deel uit van het Delta pilot team. Partners binnen de Delta zijn TU Delft, Het Nieuwe Instituut en Deltametropool. We werken aan Future Tidal Architectures: het uitwerken van verschillende scenario’s die oplossingen bieden op het stijgende zeespiegelniveau en het wijzigende regenpatroon samen met de streekholders van het grenspark.