Educatief aanbod ‘Scheldepolders’

Subsidiefonds: LEADER
Status project: in uitvoering
Periode: september 2020 tot december 2022
Locatie: Grenspark Groot Saeftinghe

De identiteit van Grenspark Groot Saeftinghe zit vervat in de drie-eenheid van natuur, landbouw en haven. De uitgestrekte getijdennatuur wordt beleefd tegen het indrukwekkende decor van haveninstallaties, koeltorens en voorbijvarende containerschepen. Omgekeerd reiken ecologische relaties vanuit het natuurgebied tot ver in het open polderlandschap en het industriegebied van de haven. Overal is de wisselwerking tussen deze drie werelden voelbaar en nooit is het beeld eenduidig. Grote contrasten en onvermoede verbindingen maken het grenspark spannend en bijzonder.

De groeiende belangstelling voor het grenspark vraagt om de uitbouw van een kwalitatief educatief aanbod. Met dit project zetten we in op het zichtbaar en beleefbaar maken van het agrarisch verleden en heden.

Binnen het project werd een doelgroepgericht en divers educatief aanbod voor bezoekers, met specifieke aandacht voor jongeren, uitgewerkt.

  • De spelkoffer oogstfestival neemt klasgroepen van het basisonderwijs mee in het grenspark
  • De workshop voedselbewustzijn neemt klasgroepen van het secundair onderwijs mee in het grenspark
  • Een rotatie-infobord bij de Prosperhoeve toont het verleden, heden en toekomst van de site.
  • Viewmasters versterken het verhaal van de gidsen, ze tonen visueel wat de gids vertelt.
  • Met leuke herkenningskaarten zoeken families elementen van de drie-eenheid in het grenspark.
  • Twee video’s geven een gezicht aan de landbouwers in de regio. Ze vertellen over hun ambities en dromen voor de toekomst.