Samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe

Het samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe vormt de grensoverschrijdende organisatorische eenheid waarin verschillende partijen, organisaties & streekholders samenwerken om Grenspark Groot Saeftinghe verder te ontwikkelen. EGTS Linieland treedt op als koepelorganisatie voor het wettelijk & economisch verkeer & als werkgever van (een deel van) het personeel van het Grensparkteam.

Het grenspark heeft een horizontale aanpak. De streek en haar streekholders worden nauw betrokken bij de projecten en initiatieven binnen het grenspark. Wil jij ook meedenken? Actuele informatie over lopende projecten, werkgroepen, etc. kan je terugvinden op het participatieplatform.

Een recreatieve ontwikkeling maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling in het grenspark. Op onze bezoekerswebsite  vind je terug wat er te doen is in het grenspark.

Gerelateerde projecten

Subsidiefonds: LEADER Status project: in uitvoering Periode: september 2020 tot december 2022 Locatie: Grenspark Groot Saeftinghe

De identiteit van Grenspark Groot Saeftinghe zit vervat in de drie-eenheid van natuur, landbouw en haven. De uitgestrekte getijdennatuur wordt beleefd tegen het indrukwekkende decor van haveninstallaties, koeltorens en voorbijvarende containerschepen. Omgekeerd reiken ecologische relaties vanuit het natuurgebied tot ver in het open polderlandschap en het industriegebied van de haven. Overal is de wisselwerking tussen deze drie werelden voelbaar en nooit is het beeld eenduidig. Grote contrasten en onvermoede verbindingen maken het grenspark spannend en bijzonder.

De groeiende belangstelling voor het grenspark vraagt om de uitbouw van een kwalitatief educatief aanbod. Met dit project zetten we in op het zichtbaar en beleefbaar maken van het agrarisch verleden en heden.

Binnen het project werd een doelgroepgericht en divers educatief aanbod voor bezoekers, met specifieke aandacht voor jongeren, uitgewerkt.
  • De spelkoffer oogstfestival neemt klasgroepen van het basisonderwijs mee in het grenspark
  • De workshop voedselbewustzijn neemt klasgroepen van het secundair onderwijs mee in het grenspark
  • Een rotatie-infobord bij de Prosperhoeve toont het verleden, heden en toekomst van de site.
  • Viewmasters versterken het verhaal van de gidsen, ze tonen visueel wat de gids vertelt.
  • Met leuke herkenningskaarten zoeken families elementen van de drie-eenheid in het grenspark.
  • Twee video's geven een gezicht aan de landbouwers in de regio. Ze vertellen over hun ambities en dromen voor de toekomst.
 

Subsidiefonds: Interreg Status project: afgerond Periode: 2016 – 2020 Locatie: Grenspark Groot Saeftinghe Subsidiebedrag: 1,4 miljoen euro

Grenspark Groot Saeftinghe werd opgericht door acht partijen in Vlaanderen en Nederland naar aanleiding van grootschalige natuurontwikkelingsplannen. Centraal in het project stond het duurzaam behoud van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuurgebieden in het Schelde-estuarium. Dit werd vastgelegd in een projectplan dat in 2016 goedgekeurd werd door Interreg Vlaanderen-Nederland. Tot de doelstellingen van het project behoorden: het herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie  van de estuariene natuur en ecologisch herstel van de binnendijkse gebieden.

Daarnaast werd tijdens het Interreg-project ook een interactief proces in gang gezet om met alle 'streekholders' na te denken over een nieuw toekomstperspectief voor het gebied. Deze streekholders zijn alle organisaties, ondernemers en burgers die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van het gebied en ook actief mee willen doen. Dit nieuw toekomstperspectief werd neergeschreven in de gebiedsagenda  In de gebiedsagenda wordt de identiteit van het grenspark beschreven maar de agenda geeft ook een heldere leidraad voor verdere ontwikkelingen in het grenspark.

Subsidiefonds: Strategisch Project Status project: in uitvoering Periode: december 2021 tot november 2024 Locatie: Grenspark Groot Saeftinghe Subsidiebedrag: 297.600 euro

Het instrument ‘strategische projecten’ van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft als doel de planning op het terrein te realiseren en een bijdrage te leveren in de subsidiëring van de loon- en werkingskosten van een professionele coördinatie. Binnen het grenspark werkt een projectleider binnen het strategisch project onder andere aan de realisatie van de Prosperhoeve als onthaalpoort en de ondersteuning van de grensparkgidsen.

De stand van zaken van het Strategisch Project kan u op het participatieplatform van Grenspark Groot Saeftinghe  raadplegen.